(Strategisch) Bouwkundig IT Adviseur

In zijn carrière heeft Meindert al 10-tallen ondernemers bijgestaan bij het maken van IT keuzes. Daarbij fungeert hij als onafhankelijke adviseur die zijn klant begeleidt in (strategische-) IT projecten; dit alles steeds primair in het belang van de klant.

Hierbij kunt u denken aan:

  • Opstelling van uw IT strategie en roadmap,
  • Assist bij (grote internationale) IT / ERP implementaties,
  • Advies bij keuze van de juiste software / ERP pakketten en aanschaf van de juiste hardware,
  • Selectie van de juiste outsourcing partner (en beoordeling van/advies rondom contracten).

Zijn toegevoegde waarde is dat hij het klantbelang primair stelt en zich niet laat afleiden door andere belangen in de markt. Door zijn IT audit-achtergrond benadert hij dit soort processen steeds vanuit een best practice, en is hij in staat om emoties te objectiveren en keuzes te onderbouwen.

De ervaring heeft uitgewezen dat klanten waardering hebben voor zijn pragmatiek, marktkennis en beknopte manier van rapporteren.