IT Audits

IValor audit heeft meer dan 100 IT audits uitgevoerd, variërend van IT General Controls en IT Application Controls tot ondersteuning bij Jaarrekeningcontroles.

Specialiteiten:

  • IT Audits in het kader van de Jaarrekeningcontroles
  • ISAE34002 /SOC2 Audits
  • (internationale-) Projecten Audits (Quality Assurance)
  • Strategische Projecten Audits
  • overige IT audits.

Toegevoegde waarde als IT auditor is drieledig:

  1. Integratie van data & analytics in het controle programma. Hierbij smeedt hij als het ware een band tussen de auditee, audit team en de IT-ers. Hij gelooftals auditor sterk in Evidence-Based Auditing: steeds proberen de feiten boven water te krijgen met een sterke voorkeur voor data-analyse.
  2. Pragmatische insteek, Valor Audit zal altijd slim kijken hoe de audit effectief en efficient uitgevoerd kan worden.
  3. Audit Rapporten zullen altijd een sterkte natuurlijke adviesfunctie in zich hebben, waarbij strategisch, tactisch en operationeel met de klant wordt meegedacht.