U heeft het gevoel dat u met uw huidige businessmodel niet het onderste uit de kan haalt – dat er meer in zit, ook al gaat alles goed en worden de doelstellingen gehaald. U realiseert zich dat uw businessmodel verouderd is, omdat er veel in de wereld om hun heen is veranderd of dat er binnenkort grote veranderingen op stapel staan.

"Als er buiten iets verandert, moet een organisatie zich aanpassen"
Meindert Keuning

De basis voor een nieuw businessmodel ligt in de veranderingen in de markt. Klanten en markten veranderen en uw organisatie moet zich daaraan aanpassen. Vaak gebeurt dit niet of te laat; waarom veranderen als alles goed gaat. Als de klanten en markten daarna bij u afhaken, is het vaak te laat om te veranderen. Het tempo van verandering buiten en binnen een organisatie moeten wel gelijke tred houden.

Uw businessmodel moet worden aangepast … maar hoe doet u dat? Valor werkt met het Business Model Canvas als basis; deze wordt verrijkt met andere technieken. Het Business Model Canvas laat op een heel visuele manier zien wat een rol speelt in uw businessmodel en laat de onderlinge samenhang zien.

Business Model Canvas

Partners

Wie zijn onze Key Partners?
Wie zijn onze Kernleveranciers?
Welke Key Resources halen we
bij onze partners?
Welke Kernactiviteiten voeren
onze partners uit?

Core business

Welke Kernactiviteiten vereisen:
Onze waarde proposities?
Onze distributiekanalen?
Onze klantrelaties?
Onze inkomstenstromen?

People

Welke Key-resources vereisen
Onze waardepropositie?
Onze distributie?
Onze klantrelaties?
Onze inkomstenstromen?

Op het Business Model Canvas brengen we uw huidige businessmodel in kaart. Met de bekende Post-It stickers vullen we het Business Model Canvas. Dit wordt het uitgangspunt voor de workshop. Alle activiteiten worden in kaart gebracht tot het plaatje klopt … uw huidige businessmodel.

Met het ingevulde Business Model Canvas nemen we op een concrete manier alle activiteiten van uw bedrijf onder de loep. Verwijder een Post-It en dan rest de kernvraag: wat als …? 

  • “wat als … de belangrijkste klant wegvalt?”
  • “Wat als … we een ander verdienmodel gaan hanteren?”
  • “wat als … ?”

Gewoon … Ideeën genereren, tot alle puzzelstukjes passen … Het resultaat:

Een nieuw businessmodel!

Value proposition

Welke waarde leveren we aan
de klant?
Welk probleem van onze
klanten
helpen we oplossen?
In welke klantbehoefte
voorzien we?
Welke bundels van producten
en diensten bieden we aan
elk Klantsegment?

Customer relationships

Wie zijn onze Key Partners?
Wie zijn onze Kernleveranciers?
Welke Key Resources halen we
bij onze partners?
Welke Kernactiviteiten voeren
onze partners uit?

Channels

Welke kanalen willen klanten
Hoe bereiken we ze nu?
Hoe zijn onze kanalen
geïntegreerd?
Hoe werken ze het beste?
Welke zijn het meest kostenefficiënt?
Hoe integreren we ze met klantroutines

Customer Segments

Voor wie creëren we waarde?
Wie zijn onze belangrijkste
klanten?

Partners

Activities

Resources

Value Proposition

Customer Relationships

Channels

Customer Segments

Costs

Revenue Streams

Wat zijn de belangrijkste kosten van ons businessmodel?
Welke Key resources zijn het duurst?
Welke Kernactiviteiten zijn het duurst?

Voor welke waarde zijn onze klanten echt bereid te betalen?
Voor wat betalen ze op dit moment?
Hoe betalen ze op dit moment?
Hoe zouden ze het liefst betalen?
Hoeveel draagt elke inkomstenstroom bij aan de totale inkomsten?