Digitale Transformatie

Meindert is een specialist op het gebied van digitale transformatie. Door een innovatief karakter en de kennis van hedendaagse technologie en bedrijfsprocessen is Meindert in staat om kritisch naar bestaande business modellen te kijken en deze te te transformeren tijdens de digitale transformatie.

Digitale transformatie bij een accountantskantoor
Bij Advies- en Accountantskantoor WVDB droeg Meindert bij voorbeeld als Programmamanager verantwoording voor digitale transformatie, door onder meer:

– Opstelling van een technologisch stappenplan (strategische roadmap),

– Uitvoering van projecten om zowel de basis op orde te krijgen (als randvoorwaarde voor digitale transformatie),

– Leiding geven aan projecten gericht op de nieuwe bedrijfsmodellen.

Digitale transformatie bij een leasebedrijf
Bij een lease-organisatie heeft Meindert een strategische IT roadmap opgesteld om het bedrijf klaar te maken voor de toekomst. Bij het opstellen van deze roadmap is de bedrijfsstrategie als basis genomen en een stip op de horizon neergezet waar de organisatie zou willen staan en waar ze met hun IT tegenaan lopen. Vervolgens is er onderzocht welke projecten noodzakelijk zijn om een situatie te creeren waarmee IT de toekomstige situatie kan faciliteren en waarde oplevert ipv alleen geld kost.

Nu deze roadmap is opgesteld heeft deze organisatie Meindert gevraagd dit programma aan te sturen en uit te voeren.