IT Strategie

Binnen het (grotere) MKB heeft Meindert diverse klanten geholpen met opstellen van een IT strategie.

Veel MKB klanten hebben een IT schuld en/of hebben sterk het gevoel dat de huidige IT infrastructuur, ERP/IT-pakketten, processen en personeel niet van voldoende niveau is om met hun onderneming echt het verschil te maken.

Meindert helpt hen op praktische wijze met de IT strategie te herdefiniëren, met als resultaat een concrete projecten roadmap. Als (strategisch) IT manager kan Meindert helpen sturing te geven aan deze roadmap, of in samenspraak deze roadmap uit te voeren.

De toegevoegde waarde daarbij is dat Meindert ervaring heeft om een ondernemer op directieniveau te ondersteunen. Daarnaast is hij een echte “doener”, en dus de aangewezen projectleider.

Vanuit zijn ervaring als IT auditor is Meindert bekend met de best practices rondom IT Management, IT beheersing en Informatiebeveiliging. Door zijn grote netwerk is hij in staat complementaire expertise in te schakelen door -zo nodig- medewerking van de juiste professionals op vakterreinen. Daarnaast is Meindert onafhankelijk in zijn denken en doen, wat het mogelijk maakt op een creatieve manier de beste oplossing neer te zetten.

zie pagina digitale transformatie voor twee praktijk casussen